HOME O  NAMA KONTAKTI ENGLISH
 
za štancanje, prešanje i oblikovanje, savijanje, siječenje i probijanje,
kovanje, primjenu na specijalnim strojevima
PROIZVODI
USLUGE
TRGOVINA I ZASTUPANJE
REFERENTNA LISTA
ISO 9001
     
  USLUGE ELEKTROEROZIJE  
   
Erodiranje žicom područje rezanja: X 250, Y 350, Z 180 mm
  rezanje pod kutem: ±12°/60 mm
  radni komad-max: 400x600x180 mm
  masa komada-max: 180 kg
Erodiranje elektrodom hodovi po osima: X 400, Y 300, Z 200(+200) mm
  radni komad-max: 700x450x350 mm
  orbitalno kretanje: 10 mm
  masa komada-max: 500 kg
Eroziono bušenje u pripremi Ø0.3 o Ø3.0 dubina 100(+100) mm
 
 
  MJERENJE 3-osnim uređajem  
    Kontrolna mjerenja s točnošću ą 0.01mm u području 300x300x200 mm.  
    Snimanje dimenzija artikla s izdavanjem crteža na papiru ili e-mediju.  
 
  MJERENJE TVRDOĆE  
    Mjerenja tvrdoće metodama HRc, HB i HV10 uz izdavanje mjernog izvješća.  
 
  SERVIS, ODRŽAVANJE I REMONT ALATA  
    U mogućnosti smo pružiti kvalitetan servis alata kako u slučaju zamjene standardnih dijelova, tako i kod lomova, oštećenja, preinaka ili samo oštrenja i pripasivanja.  
    U svrhu sprečavanja zastoja u proizvodnji vršimo periodičke preglede i provodimo redovno održavanje alata što također možemo preuzeti kao trajnu obvezu.  
    Alate koji su odradili predviđeni proizvodni ciklus možemo preuzeti na remont te po izvršenju dati garanciju za novi ciklus sukladno razini objektivnih mogućnosti uspješnosti remonta.  
    Sve navedeno odnosi se na alate koji su naš prizvod ali i na alate drugih proizvođača ako postoji potrebna dokumentacija ili je istu moguće napraviti snimanjem, odnosno procijeni se da za potrebne zahvate dokumentacija nije potrebna.  
 
  MALOSERIJSKA PROIZVODNJA  
    Za neke artikle, kod kojih su pretežite operacije štancanja, u mogućnosti smo preuzeti i proizvodnju alatima i napravama koji su naš proizvod, a što samo po sebi uključuje održavanje i brigu o alatima za cijelo vrijeme korištenja, tj. u ciklusu do predviđenog remonta. Materijal za artikle osigurava naručitelj.  
 
  PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA  
    Ako ste u situaciji da želite uspostaviti proizvodnju nekog artikla, a do sada se niste bavili tom djelatnošću, ili smatrate da Vam je potrebna pomoć, možete nam se obratiti s punim povjerenjem.  
    Projekat tehnološkog procesa za proizvodnju nekog artikla predviđa slijedeće:  
   
- definiranje proizvoda-artikla
- snimanje situacije glede prostora, strojeva i opreme, te drugih postojećih potencijala kod naručitelja
- predpprojekat koji predviđa sve potrebne potencijale za izradu predmetnog artikla
- analiza mogućnosti korištenja postojećih potencijala
- nalaženje optimalnog pristupa proizvodnji obzirom na postjeće potencijale, tj.minimum ulaganja
- prijedlog proizvodnog procesa sa specifikacijom potrebnih ulaganja
- prijedlog za nabavku strojeva i opreme, i to optimizirano, obzirom na tip, veličinu, te potrebnu produktivnost
- specifikacija potrebnih specijalnih alata i naprava
- prostorni raspored strojeva i opreme, skladišta materijala, poluproizvoda i gotovih artikala
- rješenje nabave materijala i pomoćnog materijala (planiranje, dobavljači, transport)
- planiranje i pripremanje proizvodnje
- opis, raspored i tijek svih operacija u procesu proizvodnje
- praćenje kontrole kvalitete (ulazna kontrola, kontrola u procesu proizvodnje, kontrola gotovih proizvoda)
- rješenje pakiranja i isporuke
- rješavanje problema odlaganja otpada
- prijedlog potrebnih mjera za zaštitu na radu, specifikacija i upute za korištenje sredstava zaštite
- prijedlog kadrovske strukture i obuka djelatnika za specifične poslove
- kompletna dokumentacija za praćenje nabave, proizvodnje, kontrole i isporuke, te održavanja.
   
 
home o nama kontakti proizvodi usluge trgov. i zast. ref. lista ISO 9001